Skúsme to spolu

Program Športujem rád a bezpečne 2018 »

  Riešený problém: podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu

  Doba realizácie projektu: -

Projekt využíva rovesnícke učenie pri zvýšení motivácie žiakov športovať. Spolupracovať budú 2 skupiny starších žiakov s 2 skupinami žiakov 1.stupňa. Starší žiaci pod vedením pedagóga získajú najprv základné vedomosti a zručnosti o atraktívnych netradičných športoch, ktoré následne predstavia spolupracujúcej skupine mladších žiakov. Počas projektu sa postupne obidve skupiny zoznámia s netradičnými športami kinball, indiaca, bumball a discgolf. Cieľom všetkých pohybových aktivít je nielen podpora telesnej kondície cieľovej skupiny, ale aj rozvoj ich dôležitých životných zručností ako priateľstvo, organizácia, spolupráca, či starostlivosť. Záverečné zábavné popoludnie pre žiakov a rodičov školy bude priestorom pre propagáciu týchto športov a spoločné nesúťažné pohybové aktivity žiakov a ich rodičov. Všetky aktivity sú organizované v popoludňajších hodinách pod vedením pedagógov školy.

Projekt pilotne overuje možnosti využitia netradičných športov pre naplnenie cieľov školy v oblasti rozvoja dôležitých životných zručností žiakov prostredníctvom pohybových aktivít. K jeho vzniku nás motivovali prvé pozitívne skúsenosti pedagógov so zaradením netradičných športov na hodinách telesne ...

Zobraz viac »

Projekt využíva rovesnícke učenie pri zvýšení motivácie žiakov športovať. Spolupracovať budú 2 skupiny starších žiakov s 2 skupinami žiakov 1.stupňa. Starší žiaci pod vedením pedagóga získajú najprv základné vedomosti a zručnosti o atraktívnych netradičných športoch, ktoré následne predstavia spolupracujúcej skupine mladších žiakov. Počas projektu sa postupne obidve skupiny zoznámia s netradičnými športami kinball, indiaca, bumball a discgolf. Cieľom všetkých pohybových aktivít je nielen podpora telesnej kondície cieľovej skupiny, ale aj rozvoj ich dôležitých životných zručností ako priateľstvo, organizácia, spolupráca, či starostlivosť. Záverečné zábavné popoludnie pre žiakov a rodičov školy bude priestorom pre propagáciu týchto športov a spoločné nesúťažné pohybové aktivity žiakov a ich rodičov. Všetky aktivity sú organizované v popoludňajších hodinách pod vedením pedagógov školy.

Projekt pilotne overuje možnosti využitia netradičných športov pre naplnenie cieľov školy v oblasti rozvoja dôležitých životných zručností žiakov prostredníctvom pohybových aktivít. K jeho vzniku nás motivovali prvé pozitívne skúsenosti pedagógov so zaradením netradičných športov na hodinách telesnej výchovy. Z finančných dôvodov však doteraz nebolo možné využívať ich pravidelne a v širšej ponuke. Škola má potrebné personálne obsadenie pedagógom, ktorý absolvoval potrebné vzdelávanie v oblasti netradičných športov.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 30
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 30

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 300
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 300
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,100,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

415,00 €

Základná škola Park Angelinum 8, Košice
Park Angelinum 8
04001 Košice
Košice I
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...