Informačný portál o projektoch

Vítame Vás na našom projektovom informačnom portáli. Nájdete tu široké spektrum informácií o aktuálnych aj v minulosti zrealizovaných projektoch, ktoré Nadácia pre deti Slovenska podporila prostredníctvom svojich grantových programov.

Tu zobrazené informácie uložili na portál podporené organizácie a nadácia nezodpovedá za obsahovú ani formálnu stránku týchto informácií.

Programy

Nadácia pre deti Slovenska realizuje grantové programy, prostredníctvom ktorých podporuje kvalitné a zaujímavé projekty organizácií dlhodobo pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.

Zobraz detaily »

Projekty

Nadácia cez grantové programy každoročne podporuje široké spektrum projektov. Jej cieľom je citlivo a tvorivo reagovať na aktuálne potreby a problémy detí, mladých ľudí, ako aj dospelých pracujúcich s deťmi.

Zobraz detaily »

Projektové aktivity

Aktuálne informácie z realizácie podporených projektov. Všetky informácie o projektoch vkladajú na portál priamo organizácie a prezentujú tým svoju činnosť v reálnom čase.

Zobraz detaily »