Laborecká TV

Program Hodina deťom 2017_18.ročník »

  Riešený problém: rozvoj životných zručností , sociálnych a osobných kompetencií

  Doba realizácie projektu: -

V ZŠ Laborecká 66 Humenné vznikne vďaka projektu školská televízia Laborecká TV (LabTV), ktorej úlohou bude mapovať dianie na našej školy. Realizáciu projektu mať na starosti žiaci školy, ktorí o prácu prejavili záujem a pre ktorých škola vytvorí záujmový útvar v rámci školského centra voľného času. Žiaci si vyskúšajú prácu televíznych moderátorov, redaktorov a kameramanov, naučia sa pracovať s kamerou a vystupovať pred ňou, strihať jednotlivé zábery, tvoriť rozhovory a načítavať komentáre. Školská televízia je vhodným priestorom pre rozvoj komunikačných schopností našich žiakov v praxi, ponúka možnosť osvojiť si základy rétoriky a správne používanie spisovnej slovenčiny. Žiaci budú spracovávať reportáže z činnosti školy, ale i širokého okolia a tieto sprostredkujú verejnosti formou samostatnej sekcie na webovej stránke školy. Projekt prispeje k rozvoju osobnosti zapojených žiakov, ich komunikačných a IT zručností a sociálnych a osobných kompetencií.

Projekt školskej televízie je nový, vyplynul z požiadaviek žiakov mať stále aktuálne a kvalitne spracované videoreportáže s podujatí, organizovaných školou a zároveň z aktivity skupiny žiakov naučiť sa tieto činnosti realizovať. V s ...

Zobraz viac »

V ZŠ Laborecká 66 Humenné vznikne vďaka projektu školská televízia Laborecká TV (LabTV), ktorej úlohou bude mapovať dianie na našej školy. Realizáciu projektu mať na starosti žiaci školy, ktorí o prácu prejavili záujem a pre ktorých škola vytvorí záujmový útvar v rámci školského centra voľného času. Žiaci si vyskúšajú prácu televíznych moderátorov, redaktorov a kameramanov, naučia sa pracovať s kamerou a vystupovať pred ňou, strihať jednotlivé zábery, tvoriť rozhovory a načítavať komentáre. Školská televízia je vhodným priestorom pre rozvoj komunikačných schopností našich žiakov v praxi, ponúka možnosť osvojiť si základy rétoriky a správne používanie spisovnej slovenčiny. Žiaci budú spracovávať reportáže z činnosti školy, ale i širokého okolia a tieto sprostredkujú verejnosti formou samostatnej sekcie na webovej stránke školy. Projekt prispeje k rozvoju osobnosti zapojených žiakov, ich komunikačných a IT zručností a sociálnych a osobných kompetencií.

Projekt školskej televízie je nový, vyplynul z požiadaviek žiakov mať stále aktuálne a kvalitne spracované videoreportáže s podujatí, organizovaných školou a zároveň z aktivity skupiny žiakov naučiť sa tieto činnosti realizovať. V súčasnosti zhotovujú videozáznam z podujatí, upravujú ho a prezentujú na webovej stránke pedagógovia školy. Škola veľmi uvítala záujem žiakov o zapojenie sa do toho procesu, ich ochotu učiť sa novým veciam. Keďže časť žiakov patrila medzi realizátorov projektu My sme Laborecká, ktorý bol podporený pre dvoma rokmi a obsahom ktorého bol aj rozvoj komunikačných zručností a tvorba časopisu, LabTV bude čiastočne rozvíjať už realizovaný projekt a nadväzovať na neho. Využijeme schopnosti žiakov, získané pri participácii na minulom projekte a pri tvorbe školského časopisu, čo bude pre ich prácu v predkladanom projekte veľmi významné a užitočné.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 12

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 220
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 300
  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 500
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

4,100,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

462,56 €

Základná škola, Laborecká 66, Humenné
Laborecká 66
06601 Humenné
Humenné
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...