"Pomôž mi, aby som to dokázal sám." Montessori herňa Včielka

Program Hodina deťom 2015_16.ročník »

  Riešený problém: rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja pre prevenciu negatívnych javov

  Doba realizácie projektu: -

V Materskom centre Píšťalka bola zriadená montessori herňa Včielka s cieľom ponúknuť deťom a ich rodičom nové aktivity a spôsob trávenia voľného času založené na montessori princípoch. Teraz chceme dať viac príležitostí rodičom hrať sa s deťmi novým kreatívnym spôsobom, naučiť sa vidieť svet ich očami a získať inšpiráciu pre aktivity a hry na doma. Taktiež pomôcť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, podporiť ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k okoliu. Prostredníctvom predkladaného projektu plánujeme rozšíriť aktivity bežného života o špecifické montessori didaktické pomôcky, a to nielen pre deti predškolského veku, ale aj pre bábätká (od 6-15 mesiacov), a tiež zorganizovať víkendové montessori dni na zaujímavé témy.

Týmto projektom chceme nadviazať na už začaté montessori aktivity v našom materskom centre (MC), rozšíriť ich a zdokonaliť aj po odbornej stránke. Plánujeme ich doplniť o montessori aktivity cielene zamerané na senzitívne obdobia bábätiek (dojčiat vo veku od 6 - 15 mesiacov), a detí v období preškolského veku (5 - 6 rokov). Pre staršie deti budeme okrem pravid ...

Zobraz viac »

V Materskom centre Píšťalka bola zriadená montessori herňa Včielka s cieľom ponúknuť deťom a ich rodičom nové aktivity a spôsob trávenia voľného času založené na montessori princípoch. Teraz chceme dať viac príležitostí rodičom hrať sa s deťmi novým kreatívnym spôsobom, naučiť sa vidieť svet ich očami a získať inšpiráciu pre aktivity a hry na doma. Taktiež pomôcť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, podporiť ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k okoliu. Prostredníctvom predkladaného projektu plánujeme rozšíriť aktivity bežného života o špecifické montessori didaktické pomôcky, a to nielen pre deti predškolského veku, ale aj pre bábätká (od 6-15 mesiacov), a tiež zorganizovať víkendové montessori dni na zaujímavé témy.

Týmto projektom chceme nadviazať na už začaté montessori aktivity v našom materskom centre (MC), rozšíriť ich a zdokonaliť aj po odbornej stránke. Plánujeme ich doplniť o montessori aktivity cielene zamerané na senzitívne obdobia bábätiek (dojčiat vo veku od 6 - 15 mesiacov), a detí v období preškolského veku (5 - 6 rokov). Pre staršie deti budeme okrem pravidelne otvorenej montessori herne organizovať aj víkendové montessori dopoludnia. Prostredníctvom Rodičovskej debatky priblížime montessori princípy aj rodičom, a tiež si vyrobíme pomôcky inšpirované touto pedagogikou.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 10
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 15
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 10

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 20
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,252,59 €

vlastné zdroje z organizácie:

562,41 €

Materské centrum Píšťalka
Nemocničná 1946/35
02601 Dolný Kubín
Dolný Kubín
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...