Hudba nás ladí

Program Hodina deťom 2014_15.ročník »

  Riešený problém: rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja pre prevenciu negatívnych javov

  Doba realizácie projektu: -

Projekt "Hudba nás ladí" budeme realizovať v DSS Sibírka v Bratislave. Primárnou cieľovou skupinou sú klienti zariadenia, mladí ľudia s viacnásobným postihnutím, sekundárnou ich rodinní príslušníci a odborníci, ktorí s nimi pracujú. Hlavným cieľom projektu je podporiť mladých ľudí s viacnásobným postihnutím pri rozvíjaní ich životných zručností a predchádzať tak nežiadúcim prejavom v ich správaní prostredníctvom muzikoterapie. Projekt zároveň posilní vzťah medzi nimi a ich rodinou. V neposlednom rade projekt zvýši a skvalitní kompetencie odborníkov, ktorý pracujú s ľuďmi s viacnásobným postihnutím.

Projekt "Hudba nás ladí" je novým projektom z oblasti muzikoterapie, ktorý reflektuje potrebu mladých ľudí s viacnásobným postihnutím "naladiť sa na život" - porozumieť procesom a situáciám, ktoré sa dejú okolo nich i v nich samotných. Veríme, že tak ako je možné vyladiť v hudbe tóny, ktoré nelahodia ušiam, je možné vyladiť procesy v nás samých, ktoré nám bránia v plnohodnotnom prežívaniu života. Prostredníctvom hudby a práce s ňou umožníme klientom DSS Sibírka lepšie pochopiť vlastné prežívanie a rozvinúť ich komunikačné a motorické zručnosti. To im následne pomôže pri ďalšom lad ...

Zobraz viac »

Projekt "Hudba nás ladí" budeme realizovať v DSS Sibírka v Bratislave. Primárnou cieľovou skupinou sú klienti zariadenia, mladí ľudia s viacnásobným postihnutím, sekundárnou ich rodinní príslušníci a odborníci, ktorí s nimi pracujú. Hlavným cieľom projektu je podporiť mladých ľudí s viacnásobným postihnutím pri rozvíjaní ich životných zručností a predchádzať tak nežiadúcim prejavom v ich správaní prostredníctvom muzikoterapie. Projekt zároveň posilní vzťah medzi nimi a ich rodinou. V neposlednom rade projekt zvýši a skvalitní kompetencie odborníkov, ktorý pracujú s ľuďmi s viacnásobným postihnutím.

Projekt "Hudba nás ladí" je novým projektom z oblasti muzikoterapie, ktorý reflektuje potrebu mladých ľudí s viacnásobným postihnutím "naladiť sa na život" - porozumieť procesom a situáciám, ktoré sa dejú okolo nich i v nich samotných. Veríme, že tak ako je možné vyladiť v hudbe tóny, ktoré nelahodia ušiam, je možné vyladiť procesy v nás samých, ktoré nám bránia v plnohodnotnom prežívaniu života. Prostredníctvom hudby a práce s ňou umožníme klientom DSS Sibírka lepšie pochopiť vlastné prežívanie a rozvinúť ich komunikačné a motorické zručnosti. To im následne pomôže pri ďalšom ladení sa - na svojich blízkych, ale aj na ľudí zo širšieho okolia. Hlavným dôvodom , ktorý nás vedie k realizácii projektu sú predchádzajúce skúsenosti s pozitívnym účinkom hudby na klientov DSS Sibírka v priebehu uplynulých rokov. Veľký úspech sme zaznamenali napríklad pri práci so zapožičanými hudobnými nástrojmi či návštevami v iných zariadeniach, kde sme sa stali súčasťou muzikoterapeutických stretnutí.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - so špecifickými potrebami (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 25

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 18
  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 20
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

3,000,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

610,00 €

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Sibírska 69
83102 Bratislava
Bratislava III
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...