Najviac zo všetkého

Program Hodina deťom 2014_15.ročník »

  Riešený problém: zlyhávanie rodičov, rodiny v ich základnom poslaní (deti ulice, týrané, zneužívané deti), nárast nefunkčných, rozpadávajúcich sa rodín

  Doba realizácie projektu: -

Aktivity projektu (terénna sociálna práca, individuálne poradenstvo, skupinová práca a rekreačno-terapeutický pobyt pre rodiny) sú nasmerované na 5 - 10 rodín v ohrození z Banskej Bystrice. Budú prebiehať v zariadení núdzového bývania pre rodiny s deťmi, v prirodzenom prostredí rodín, v rekreačnom zariadení a tiež v našich priestoroch. Projekt posilňuje a skvalitňuje vzťah dieťaťa s rodičovskou osobou, ktorá sa oňho stará, rozvíja rodičovské zručnosti a zvyšuje tak bezpečie a kvalitu života detí v rodinách. Od roku 2006 sa venujeme práci s rodinami, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Schopnosť poznať vlastné vzorce správania, pochopiť ich dopad na seba i na rodinu, rozhodnúť sa pre zmenu a začať robiť aj potrebné kroky, si vyžaduje zo strany rodičov veľa síl a odvahy. Naše služby smerujeme k "naštartovaniu" rodiny k vlastnej svojpomoci prostredníctvom posilnenia a stabilizácie členov rodiny a aktivizácie jej prirodzených zdrojov.

Projekt nadväzuje na služby, ktoré sme rodinám v kríze poskytovali doteraz, dáva možnosť v nich pokračovať a rozšíriť ich o ďalšie rozmery našej odbornej podpory. Od roku 2006 sme poskytli dlhodobé odborné služby (trvajúce min. 1 rok) pri ...

Zobraz viac »

Aktivity projektu (terénna sociálna práca, individuálne poradenstvo, skupinová práca a rekreačno-terapeutický pobyt pre rodiny) sú nasmerované na 5 - 10 rodín v ohrození z Banskej Bystrice. Budú prebiehať v zariadení núdzového bývania pre rodiny s deťmi, v prirodzenom prostredí rodín, v rekreačnom zariadení a tiež v našich priestoroch. Projekt posilňuje a skvalitňuje vzťah dieťaťa s rodičovskou osobou, ktorá sa oňho stará, rozvíja rodičovské zručnosti a zvyšuje tak bezpečie a kvalitu života detí v rodinách. Od roku 2006 sa venujeme práci s rodinami, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Schopnosť poznať vlastné vzorce správania, pochopiť ich dopad na seba i na rodinu, rozhodnúť sa pre zmenu a začať robiť aj potrebné kroky, si vyžaduje zo strany rodičov veľa síl a odvahy. Naše služby smerujeme k "naštartovaniu" rodiny k vlastnej svojpomoci prostredníctvom posilnenia a stabilizácie členov rodiny a aktivizácie jej prirodzených zdrojov.

Projekt nadväzuje na služby, ktoré sme rodinám v kríze poskytovali doteraz, dáva možnosť v nich pokračovať a rozšíriť ich o ďalšie rozmery našej odbornej podpory. Od roku 2006 sme poskytli dlhodobé odborné služby (trvajúce min. 1 rok) približne 35 rodinám v ohrození. V 80% rodín reálne hrozilo vyňatie detí z rodinného prostredia a aj vďaka našej podpore k nemu nedošlo, resp. sa udialo citlivejším a ohľaduplnejším spôsobom k deťom. Dlhodobosť a kontinuita poskytovaných služieb pomáha prehlbovať našu spoluprácu s rodinami - získať nadhľad a porozumenie rodinnej situácie, vybudovať si s rodinou dôverný vzťah, vytvoriť bezpečný priestor na komunikáciu, stanoviť si s rodinou spoločný cieľ a pod. Na naše služby dostávame pozitívne spätné väzby priamo od rodín, s ktorými spolupracujeme. Tiež fakt, že ich rodiny prijímajú a v rozhodujúcich obdobiach svojho života vyhľadávajú, nás presviedča o tom, že sú pre ne naozaj podporné.

  Primárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 13

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - v krízovej situácii (Deti od 0 do 15 rokov): 15
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

5,000,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

3,973,00 €

Centrum Návrat v Banskej Bystrici
Dolná 9
97401 Banská Bystrica
Banská Bystrica
web
Zobraz viac o organizácii »

Detail realizovanej aktivity

Zobraziť všetky aktivity »

V rámci aktivity "Sociálna práca s rodinami v ohrození" sme naše služby zamerali na podporu trom rodinám, kde sme v predošlých rokoch realizovali sanáciu rodinného prostredia. V tomto čase sa v týchto rodinách venujeme: - výchovnému poradenstvu a podpore v starostlivosti o deti (aj lekárskej), - sociálno-právnemu poradenstvu (vo veci náhradného výživného, exekúcie, vybavenia dokladov totožnosti a pod.), - psychickej podpore tehotnej mamičky, - sprostredkovaniu materiálnej pomoci, - do jednej rodiny sme pre 8-ročné dievčatko sprostredkovali dobrovoľníčku z programu "Opri sa o mňa", - komunikujeme so sociálnymi pracovníkmi zariadenia, v ktorom rodina býva s cieľom zefektívniť podporu pre rodinu a v maximálnej možnej miere ju zaktivizovať pre riešenie svojej situácie, - priebežne vyhodnocujeme našu spoluprácu s rodinami, pričom sa zameriavame na dodržiavanie práv ich detí, - ku všetkým prípadom mávame pravidelné interné porady pre skvalitňovanie našich odborných služieb.

-