Skauti zo západu, spojte sa!

Program Hodina deťom 2018_19.ročník »

  Riešený problém: podporu činnosti a spolupráce MVO pracujúcich s deťmi, ich sieťovanie

  Doba realizácie projektu: -

V našej oblasti funguje 12 skautských jednotiek (zborov), ktoré spolu navzájom slabo komunikujú a zároveň vnímame, že mnoho mladých ľudí v animátorskom veku nie je motivovaných do dobrovoľníckej práce s deťmi. Počet animátorov nám každým rokom klesá. Radi by sme ako tím zlepšili komunikáciu medzi jednotlivými zbormi, dopomohli tak k výmene skúsenosti a namotivovali mladých ľudí k napĺňaniu poslania našich organizácií. Hlavným cieľom nášho projektu je sieťovanie a budovanie komunity skautov na západnom Slovensku prostredníctvom spoločných podujatí a vzdelávania dobrovoľníkov. Počas projektu uskutočníme viacero kurzov a voľnočasových podujatí. Veríme, že projekt bude mať prínos pre skautskú komunitu, ako aj pre celú oblasť práce s mládežou na Slovensku. Základom úspešnej organizácie sú predsa motivovaní lídri. Budovaním komunity chceme vytvoriť aktívne spoločenstvo mladých ľudí, ktorí participujú na živote vo svojom okolí, čo považujeme aj za hlavné poslanie našej organizácie.

Naša organizácia sa už cca 2 roky snaží o zlepšenie vzťahov v našej komunite. Doposiaľ sme realizovali viaceré vzdelávacie podujatia a menšie voľnočasové aktivity. Na základe stretnutia v minulom roku, kde vi ...

Zobraz viac »

V našej oblasti funguje 12 skautských jednotiek (zborov), ktoré spolu navzájom slabo komunikujú a zároveň vnímame, že mnoho mladých ľudí v animátorskom veku nie je motivovaných do dobrovoľníckej práce s deťmi. Počet animátorov nám každým rokom klesá. Radi by sme ako tím zlepšili komunikáciu medzi jednotlivými zbormi, dopomohli tak k výmene skúsenosti a namotivovali mladých ľudí k napĺňaniu poslania našich organizácií. Hlavným cieľom nášho projektu je sieťovanie a budovanie komunity skautov na západnom Slovensku prostredníctvom spoločných podujatí a vzdelávania dobrovoľníkov. Počas projektu uskutočníme viacero kurzov a voľnočasových podujatí. Veríme, že projekt bude mať prínos pre skautskú komunitu, ako aj pre celú oblasť práce s mládežou na Slovensku. Základom úspešnej organizácie sú predsa motivovaní lídri. Budovaním komunity chceme vytvoriť aktívne spoločenstvo mladých ľudí, ktorí participujú na živote vo svojom okolí, čo považujeme aj za hlavné poslanie našej organizácie.

Naša organizácia sa už cca 2 roky snaží o zlepšenie vzťahov v našej komunite. Doposiaľ sme realizovali viaceré vzdelávacie podujatia a menšie voľnočasové aktivity. Na základe stretnutia v minulom roku, kde viaceré členské jednotky prejavili záujem o väčšie spoločné podujatie a tiež skúseností Bratislavskej a Nitrianskej skautskej oblasti sme sa rozhodli zrealizovať tento projekt. Tento projekt je pre nás výzvou najmä kvôli organizácií veľkého trojdňového podujatia pre cca 200 mladých ľudí. Sprievodné aktivity a kurzy sú tiež podstatné pre naplnenie stanovených cieľov. Veríme, že po projekte sa zlepšia vzťahy v organizácií, dobrovoľníci, ktorí absolvujú vzdelávanie dokážu plnohodnotnejšie vykonávať svoje funkcie a viacerí členovia budú motivovaní na aktívnejšiu participáciu na živote vo svojom okolí.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 100
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 100
  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 20

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 30
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 300
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,985,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

505,00 €

Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť
Meštianska 1
92101 Piešťany
Piešťany
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...