Veselé a bezpečné schody v našej materskej škole

Program Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2018 »

  Riešený problém: Bezpečnosť detí a mladých ľudí v komunite

  Doba realizácie projektu: -

Zámerom projektu je vytvoriť bezpečné prostredie pre deti od 3 do 6 rokov, ktoré prechádzajú cez priestor dvojúrovňového schodiska v budove materskej školy. Cez schodisko sa prechádza do triedy na poschodí. Denne ním vychádzajú a schádzajú nielen deti a zamestnanci, ale aj rodičia. Súčasný stav predstavuje nepohodlný pohyb a zvýšené riziko pádu, nedostatočné osvetlenie, nekomfortné zábradlie. Cieľom je priestor chladného schodiska deťom pretvoriť na príjemný, bezpečný priestor, a tým prispieť k ochrane ich zdravia. Pri realizovaní tohto zámeru posilniť väzby s rodinou dieťaťa, budovať pocit spolunáležitosti a vzájomných medziľudských vzťahov.

Schodisko je pôvodné, bez zásahov, približne 40 rokov staré. Stupne schodiska sú z umelého studeného kameňa s hladkým povrchom. Medziposchodie a poschodie je pokryté rovnako starým nevyhovujúcim linoleom. Osvetlenie je pôvodné, pozostávajúce iba z jedného nástenného svetla na každom poschodí. Kovové zábradlie je pre deti studené a nepohodlné.

Zobraz viac »

Zámerom projektu je vytvoriť bezpečné prostredie pre deti od 3 do 6 rokov, ktoré prechádzajú cez priestor dvojúrovňového schodiska v budove materskej školy. Cez schodisko sa prechádza do triedy na poschodí. Denne ním vychádzajú a schádzajú nielen deti a zamestnanci, ale aj rodičia. Súčasný stav predstavuje nepohodlný pohyb a zvýšené riziko pádu, nedostatočné osvetlenie, nekomfortné zábradlie. Cieľom je priestor chladného schodiska deťom pretvoriť na príjemný, bezpečný priestor, a tým prispieť k ochrane ich zdravia. Pri realizovaní tohto zámeru posilniť väzby s rodinou dieťaťa, budovať pocit spolunáležitosti a vzájomných medziľudských vzťahov.

Schodisko je pôvodné, bez zásahov, približne 40 rokov staré. Stupne schodiska sú z umelého studeného kameňa s hladkým povrchom. Medziposchodie a poschodie je pokryté rovnako starým nevyhovujúcim linoleom. Osvetlenie je pôvodné, pozostávajúce iba z jedného nástenného svetla na každom poschodí. Kovové zábradlie je pre deti studené a nepohodlné.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 35

  Sekundárna cieľová skupina:

Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

1,000,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

0,00 €

Základná škola s materskou školou, Ul.1.mája č.3, Báhoň
1.mája 3
90084 Báhoň
Pezinok
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...