Reportážami k svojím právam.

Program Hodina deťom 2017_18.ročník »

  Riešený problém: rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja pre prevenciu negatívnych javov

  Doba realizácie projektu: -

Mladí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím budú zviditeľňovať problematiku života so zdravotným postihnutím prostredníctvom tvorby reportáží. V reportážach budú poukazovať na to, ako sa im (ako ľuďom so špecifickými potrebami) žije v mestskej časti Košice - Sever a celkovo v Košiciach - či sa dostanú všade, kde potrebujú (úrady, iné verejné priestory - školy, nemocnice,..), či sa ráta s ich účasťou na akciách organizovaných mestom (či sa rôzne akcie určené občanom Košíc konajú na miestach architektonicky dostupných),atď. Naučia sa natočiť vhodné zábery, naučia sa ich technicky spracovať a budú ich uverejňovať na internete(youtube, facebook, web). Tvorba reportáží je účinným nástrojom na zlepšenie schopnosti sebaobhajoby mladých ľudí s ŤZP a ich uverejňovaním na internete sa verejnosť dozvedá o ich potrebách a nutnosti im venovať pozornosť. V projektových aktivitách budú zamestnaní traja mladí ľudia na vozíčkoch.

Schopnosť sebaobhajoby mladých ľudí so ZP, schopnosť aktívneho prístupu k životu sme začali s nimi trénovať najprv prostredníctvom tvorby časopisu (najprv tlačeného, potom elektronického). Časopis plní svoju úlohu dobre, vytvára ho naša mládež,zamestnanci,dobrovoľníci,osobn ...

Zobraz viac »

Mladí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím budú zviditeľňovať problematiku života so zdravotným postihnutím prostredníctvom tvorby reportáží. V reportážach budú poukazovať na to, ako sa im (ako ľuďom so špecifickými potrebami) žije v mestskej časti Košice - Sever a celkovo v Košiciach - či sa dostanú všade, kde potrebujú (úrady, iné verejné priestory - školy, nemocnice,..), či sa ráta s ich účasťou na akciách organizovaných mestom (či sa rôzne akcie určené občanom Košíc konajú na miestach architektonicky dostupných),atď. Naučia sa natočiť vhodné zábery, naučia sa ich technicky spracovať a budú ich uverejňovať na internete(youtube, facebook, web). Tvorba reportáží je účinným nástrojom na zlepšenie schopnosti sebaobhajoby mladých ľudí s ŤZP a ich uverejňovaním na internete sa verejnosť dozvedá o ich potrebách a nutnosti im venovať pozornosť. V projektových aktivitách budú zamestnaní traja mladí ľudia na vozíčkoch.

Schopnosť sebaobhajoby mladých ľudí so ZP, schopnosť aktívneho prístupu k životu sme začali s nimi trénovať najprv prostredníctvom tvorby časopisu (najprv tlačeného, potom elektronického). Časopis plní svoju úlohu dobre, vytvára ho naša mládež,zamestnanci,dobrovoľníci,osobní asistenti,príbuzní,... Vďaka nemu sa rozvíjajú tí, ktorí doňho prispievajú, ale aj tí, ktorí ho čítajú, lebo je naplnený prežitiami ľudí so ZP, ako aj tých, ktorí ich sprevádzajú.Pred rokom sme nastúpili cestu učenia sa tvorbe videí,ktoré sú dnes ešte efektívnejším zviditeľňujúcim nástrojom,založili sme si dokumentárne štúdio. Pomaly sme s mládežou zvládli techniku tvorby videí, ako aj schopnosť vypovedať pred kamerou, robiť scénare,.. Nastúpenú cestu chceme rozvinúť, lebo sme sa na to systematicky pripravili - chceme rozbehnúť organizovanú tvorbu početných reportáží, ktoré budú vytvárať o svojich životoch v Košiciach naši mladí ľudia so ZP za pomoci našich pracovníkov, dobrovoľníkov, osobných asistentov.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - so špecifickými potrebami (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 20

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 100
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

5,400,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

2,000,00 €

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Ťahanovské riadky 23
04001 Košice
Košice I
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...