V klube nás učenie baví

Program Hodina deťom 2017_18.ročník »

  Riešený problém: rozvoj životných zručností , sociálnych a osobných kompetencií

  Doba realizácie projektu: -

Projekt "V klube nás učenie baví" je zameraný na vytvorenie bezpečného priestoru a ponuky služieb na sídlisku Kopčany v Bratislave. Vďaka ponúkaným aktivitám deti a mladí ľudia nadobúdajú dôležité životné zručnosti i osobnostné vlastnosti pre lepšie prospievanie v škole, vzťahoch i spoločnosti, a to neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére klubu. Klub je pre deti miestom, kde môžu zažiť pocit bezpečia a prijatia. Miesto, kde na nich nikto nekričí, kde môžu robiť chyby a kráčať vlastným tempom, kde sa môžu pýtať, keď niečo nechápu, počkať a zapojiť sa, až keď sú pripravené. A aj keď je vonku chaos, za dverami klubu platia pravidlá pre všetkých rovnako, čo prispieva k pocitu bezpečia. Prijímajúce a podporujúce vzťahy s pracovníkmi sú základom pri aktivitách – pri učení i trávení voľného času, ale aj pri riešení problémov. Prispievajú k rozvoju sociálnych zručností, osobnostnému rastu, budovaniu sebadôvery a umožňujú deťom zažiť úspech a nájsť odvahu hľadať svoju cestu v živote.

Projekt nadväzuje na dlhodobo realizované klubové aktivity občian.združenia Ulita - Školskú a predškolskú prípravu a Skupinové aktivity. Kladieme dôraz na to, aby boli naše aktivity pre deti istotou a stab ...

Zobraz viac »

Projekt "V klube nás učenie baví" je zameraný na vytvorenie bezpečného priestoru a ponuky služieb na sídlisku Kopčany v Bratislave. Vďaka ponúkaným aktivitám deti a mladí ľudia nadobúdajú dôležité životné zručnosti i osobnostné vlastnosti pre lepšie prospievanie v škole, vzťahoch i spoločnosti, a to neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére klubu. Klub je pre deti miestom, kde môžu zažiť pocit bezpečia a prijatia. Miesto, kde na nich nikto nekričí, kde môžu robiť chyby a kráčať vlastným tempom, kde sa môžu pýtať, keď niečo nechápu, počkať a zapojiť sa, až keď sú pripravené. A aj keď je vonku chaos, za dverami klubu platia pravidlá pre všetkých rovnako, čo prispieva k pocitu bezpečia. Prijímajúce a podporujúce vzťahy s pracovníkmi sú základom pri aktivitách – pri učení i trávení voľného času, ale aj pri riešení problémov. Prispievajú k rozvoju sociálnych zručností, osobnostnému rastu, budovaniu sebadôvery a umožňujú deťom zažiť úspech a nájsť odvahu hľadať svoju cestu v živote.

Projekt nadväzuje na dlhodobo realizované klubové aktivity občian.združenia Ulita - Školskú a predškolskú prípravu a Skupinové aktivity. Kladieme dôraz na to, aby boli naše aktivity pre deti istotou a stabilitou, ktorá im v živote často chýba - preto je pre nás dôležité zabezpečiť kontinuitu a pravidelnosť služieb, čo sa nám zatiaľ od roku 2004 darí. Deti nepotrebujú drahé nové veci, potrebujú predovšetkým ľudí, ktorí sú im k dispozícii, keď ich potrebujú. Ťažisko projektu je postavené na aktivitách podľa potrieb a záujmov detí v kombinácii s poskytovaním bezpečných, podporných a prijímajúcich vzťahov, ktoré umožňujú deťom učiť sa, rozvíjať svoje zručnosti, zažívať nové skúsenosti a prostredníctvom nich aj rozvíjať seba a nadobúdať pocit vlastnej hodnoty. Aktivity budú zostavené s rešpektom voči potrebám cieľovej skupiny - napr. harmonogram školskej prípravy podľa počtu detí v jednotlivých vekových skupinách, program skupinových stretnutí podľa záujmov detí, ktoré ich budú navštevovať.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 60
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 20
  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 16

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 30
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

4,499,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

22,768,00 €

Ulita
Kopčianska 90
85101 Bratislava
Bratislava V
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...