Športujem - bezpečne, zdravo a hravo

Program Športujem rád a bezpečne 2015 »

  Riešený problém: podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu

  Doba realizácie projektu: -

Naším zámerom je zabezpečiť deťom, žiakom a mládeži v Tarnove kvalitné, bezpečné, tradičné i netradičné športové aktivity zaobstaraním rôznych športových pomôcok a náčinia. Ich využívanie neobmedziť len na využívanie v škole, ale i na rôznych podujatiach a aktivitách organizovaných obecným úradom (Deň detí, sprievodné športové aktivity pri rôznych podujatiach, vianočné, veľkonočné a prázdninové športové stretnutia, ..). Účasťou na týchto podujatiach a aktivitách vyvolať v deťoch radosť z pohybu, ponúknuť im možnosť výberu športovej aktivity na základe vlastnej skúsenosti. Aby sa tak vlastná skúsenosť dieťa a radosť z pohybu stali motivantmi smerujúcim k pravidelným športovým aktivitám.

Obec v spolupráci so základnou a materskou školou každoročne organizuje kultúrne a športové podujatia financovaní z vlastných zdrojov obce. Podujatí sa deti a mládež zúčastňujú radi. V deťoch a mládeži rastie naša budúca generácia, preto aj napriek materiálnemu nedostatku sa snažíme jednotlivé podujatia realizovať. V organizácii tradičných podujatí budeme naďalej pokračovať. No podpora z NDS by naše podujatia skvalitnila, obohatila, zatraktívnila.

Zobraz viac »

Naším zámerom je zabezpečiť deťom, žiakom a mládeži v Tarnove kvalitné, bezpečné, tradičné i netradičné športové aktivity zaobstaraním rôznych športových pomôcok a náčinia. Ich využívanie neobmedziť len na využívanie v škole, ale i na rôznych podujatiach a aktivitách organizovaných obecným úradom (Deň detí, sprievodné športové aktivity pri rôznych podujatiach, vianočné, veľkonočné a prázdninové športové stretnutia, ..). Účasťou na týchto podujatiach a aktivitách vyvolať v deťoch radosť z pohybu, ponúknuť im možnosť výberu športovej aktivity na základe vlastnej skúsenosti. Aby sa tak vlastná skúsenosť dieťa a radosť z pohybu stali motivantmi smerujúcim k pravidelným športovým aktivitám.

Obec v spolupráci so základnou a materskou školou každoročne organizuje kultúrne a športové podujatia financovaní z vlastných zdrojov obce. Podujatí sa deti a mládež zúčastňujú radi. V deťoch a mládeži rastie naša budúca generácia, preto aj napriek materiálnemu nedostatku sa snažíme jednotlivé podujatia realizovať. V organizácii tradičných podujatí budeme naďalej pokračovať. No podpora z NDS by naše podujatia skvalitnila, obohatila, zatraktívnila.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 50
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 25

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 50
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,740,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

0,00 €

Obec Tarnov
Tarnov 6
08601 Tarnov
Bardejov
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...