Hravo a zdravo

Program Športujem rád a bezpečne 2015 »

  Riešený problém: aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie

  Doba realizácie projektu: -

Základná škola Nižná Voľa ( Prešovský kraj) je málotriedna základná škola, ktorej zriaďovateľom je obec. Bez duševného zdravia nie je človek ani telesne zdravý a platí to aj naopak. A tak je priam nevyhnutné eliminovať zreteľnú pohybovú hypoaktivitu, ktorá v ďalšom veku má tendenciu plynulého pokračovania. Domnievame sa, že vybudovanie školského ihriska by žiakom, ale aj ostatným občanom obce dalo priestor pre budovanie mostu spolupráce, úcty a rešpektu so všetkými, ktorým školské ihrisko bude prístupné. Avšak spoločnou métou je pohyb.

Zámerom projektu je úprava školského areálu vybudovaním športového ihriska, ktoré umožní modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, aktívny oddych pre deti a mládež, mimoškolské aktivity, športové činnosti pre obyvateľov obce. Aj u našich detí sledujeme, podobne ako u väčšiny detí, problémy s nedostatkom pohybu, s nevhodným využívaním voľného času. Žijú si svoje virtuálne životy pri počítačoch, mobiloch či televízii a pohybu majú minimum. Dokonca aj na premiestňovanie sa na krátke vzdialenosti aj za pekného počasia využívajú autá. Chceme umožniť deťom čo najviac využívať čas na športovo-zábavné hry, pretože pravidelný pohyb ich chráni pred ...

Zobraz viac »

Základná škola Nižná Voľa ( Prešovský kraj) je málotriedna základná škola, ktorej zriaďovateľom je obec. Bez duševného zdravia nie je človek ani telesne zdravý a platí to aj naopak. A tak je priam nevyhnutné eliminovať zreteľnú pohybovú hypoaktivitu, ktorá v ďalšom veku má tendenciu plynulého pokračovania. Domnievame sa, že vybudovanie školského ihriska by žiakom, ale aj ostatným občanom obce dalo priestor pre budovanie mostu spolupráce, úcty a rešpektu so všetkými, ktorým školské ihrisko bude prístupné. Avšak spoločnou métou je pohyb.

Zámerom projektu je úprava školského areálu vybudovaním športového ihriska, ktoré umožní modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, aktívny oddych pre deti a mládež, mimoškolské aktivity, športové činnosti pre obyvateľov obce. Aj u našich detí sledujeme, podobne ako u väčšiny detí, problémy s nedostatkom pohybu, s nevhodným využívaním voľného času. Žijú si svoje virtuálne životy pri počítačoch, mobiloch či televízii a pohybu majú minimum. Dokonca aj na premiestňovanie sa na krátke vzdialenosti aj za pekného počasia využívajú autá. Chceme umožniť deťom čo najviac využívať čas na športovo-zábavné hry, pretože pravidelný pohyb ich chráni pred chorobami, znižuje stres, zvyšuje hladinu vitamínu D a prináša radosť zo spojenia s okolitým svetom. Prostredníctvom hravých športových činností a vytvorením príjemnej atmosféry chceme motivovať deti k pohybovým aktivitám a zvyšovaniu funkčnej zdatnosti. Chceme utvárať u nich predpoklady k celoživotnej telovýchovnej a športovej aktivite.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 22

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 95
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 30
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Dospelí nad 30 rokov): 10
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Dospelí nad 30 rokov): 50
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,565,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

120,00 €

Základná škola
Nižná Voľa 2
08621 Nižná Voľa
Bardejov
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...