Sme do kníh. Píšeme, vyrábame, čítame ich. Rozumieme im.

Program Hodina deťom 2014_15.ročník »

  Riešený problém: inovácie vo vzdelávaní, vysoko efektívne učenie

  Doba realizácie projektu: -

Cieľom je podporiť a zvýšiť motiváciu detí k čítaniu a písaniu. Jednak vytvoríme atraktívny kontext pre čítanie a písanie, ktorým je práca na svojej vlastnej knihe vo všetkých etapách jej vzniku. Jednak formou dlhodobých knižných dielní budeme rozvíjať porozumenie počutých a čítaných príbehov pomocou moderných atraktívnych techník. Texty kníh prepojíme s výtvarnom, deti budú svoje knihy ilustrovať, obsah medzi riadkami budú vyjadrovať pomocou vizuálnych prostriedkov. Svoju tvorivosť budú môcť realizovať verbálnou aj vizálnou cestou. Do týchto aktivít začleníme aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Vyškolíme rodičov a učiteľov v oblasti efektívnej pomoci deťom pri osvojovaní čítania a písania.

Jedná sa o nový pilotný projekt. Budeme v ňom využívať skúsenosti z našich predchádzajúcich projektov, ktoré boli financované z iných zdrojov a týkali sa témy osvojovania čítania a písania. Zistili sme, že je veľmi potrebné pomáhať deťom rozumieť čítanému a formulovať vlastné texty už na prvom stupni školskej dochádzky. Pochopili sme tiež, že rodičia a učitelia potrebujú dostať praktické a konkrétne informácie o efektívnej pomoci deťom pri zvládaní porozumenia čítaného.

Zobraz viac »

Cieľom je podporiť a zvýšiť motiváciu detí k čítaniu a písaniu. Jednak vytvoríme atraktívny kontext pre čítanie a písanie, ktorým je práca na svojej vlastnej knihe vo všetkých etapách jej vzniku. Jednak formou dlhodobých knižných dielní budeme rozvíjať porozumenie počutých a čítaných príbehov pomocou moderných atraktívnych techník. Texty kníh prepojíme s výtvarnom, deti budú svoje knihy ilustrovať, obsah medzi riadkami budú vyjadrovať pomocou vizuálnych prostriedkov. Svoju tvorivosť budú môcť realizovať verbálnou aj vizálnou cestou. Do týchto aktivít začleníme aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Vyškolíme rodičov a učiteľov v oblasti efektívnej pomoci deťom pri osvojovaní čítania a písania.

Jedná sa o nový pilotný projekt. Budeme v ňom využívať skúsenosti z našich predchádzajúcich projektov, ktoré boli financované z iných zdrojov a týkali sa témy osvojovania čítania a písania. Zistili sme, že je veľmi potrebné pomáhať deťom rozumieť čítanému a formulovať vlastné texty už na prvom stupni školskej dochádzky. Pochopili sme tiež, že rodičia a učitelia potrebujú dostať praktické a konkrétne informácie o efektívnej pomoci deťom pri zvládaní porozumenia čítaného.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - so špecifickými potrebami (Deti od 0 do 15 rokov): 6
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 50

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 30
  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 10
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

3,992,40 €

vlastné zdroje z organizácie:

445,00 €

Bakomi
Spojná 3
96901 Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...