Tvorivosťou vnímame svet úplne inak.

Program Hodina deťom 2013_14.ročník »

  Riešený problém: rozvoj hodnotovej orientácie detí aj dospelých – prevencia materialistického vnímania života

  Doba realizácie projektu: -

Cieľom projektu pomocou pravidelných remeselníckych aktivít a trojdňových táborov v Pamätnom dome ľudovej architektúry v Salke rozvíjať hodnotovú orientáciu 107 žiakov ZŠ Salka a ich učiteľov, ako prevenciu materialistického vnímania sveta. V dnešnej dobe deti a aj ich rodičia poznajú len zakúpenie materiálov, darčekov, vecí do domácností lákaním reklám a propagačných letákov. Všetko deťom kúpime, kreatívnosť a dobrý pocit z vlastnoručnej práci vôbec nepoznajú. Našou snahou je ukázať a zábavne naučiť cez remeselníckych prác, že vlastnoručná práca, kreatívnosť je veľká hodnota človeka, a prakticky všetko sa dá vyrobiť z prírodných materiálov. Do projektu chceme zapojiť aj budúcich žiakov našej ZŠ – škôlkárov 5 Dolno-Ipeľskej obci - Salka, Leľa, Bajtava, Malé Kosihy a Pastovce a ich učiteliek.

Od roku 2000 organizujeme týždňové remeselnícke tábory pre deti 8-16 rokov. Tábora sa zúčastnia deti z obce a zo širokého okolia. V posledných rokoch s poľutovaním sme zistili, že len 1% detí tábora sa prihlasuje priamo z obce, a z okolitých dedín . Pani riaditeľka našej základnej školy v roku 2010 sa nás pýtala , či môžu ich novú vyučovaciu hodinu pre 5. ročník - Regionálna výchova u ná ...

Zobraz viac »

Cieľom projektu pomocou pravidelných remeselníckych aktivít a trojdňových táborov v Pamätnom dome ľudovej architektúry v Salke rozvíjať hodnotovú orientáciu 107 žiakov ZŠ Salka a ich učiteľov, ako prevenciu materialistického vnímania sveta. V dnešnej dobe deti a aj ich rodičia poznajú len zakúpenie materiálov, darčekov, vecí do domácností lákaním reklám a propagačných letákov. Všetko deťom kúpime, kreatívnosť a dobrý pocit z vlastnoručnej práci vôbec nepoznajú. Našou snahou je ukázať a zábavne naučiť cez remeselníckych prác, že vlastnoručná práca, kreatívnosť je veľká hodnota človeka, a prakticky všetko sa dá vyrobiť z prírodných materiálov. Do projektu chceme zapojiť aj budúcich žiakov našej ZŠ – škôlkárov 5 Dolno-Ipeľskej obci - Salka, Leľa, Bajtava, Malé Kosihy a Pastovce a ich učiteliek.

Od roku 2000 organizujeme týždňové remeselnícke tábory pre deti 8-16 rokov. Tábora sa zúčastnia deti z obce a zo širokého okolia. V posledných rokoch s poľutovaním sme zistili, že len 1% detí tábora sa prihlasuje priamo z obce, a z okolitých dedín . Pani riaditeľka našej základnej školy v roku 2010 sa nás pýtala , či môžu ich novú vyučovaciu hodinu pre 5. ročník - Regionálna výchova u nás v Pamätnom dome realizovať. S radosťou sme vyhoveli a začali sme plány robiť. Kedˇ sme sa dozvedeli o Grantovom projekte Dedičstvo regiónov, napísali sme a vyhrali projekt aj pre ostatné triedy realizovať výučby remesiel. Projekt mal veľmi dobrý prínos pre žiakov, radi sem chodili a radi vlastnoručne tvorili remeselnícke produkty. Začatú prácu chceme pokračovať naďalej s Vašou pomocou, základy využiť na zmenu názorov v materiálnom vnímaní sveta, dopracovať k tomu, aby si viac vážili vlastnoručne vyrobené predmety, ako kúpené. Do tejto našej snahy chceme zapojiť škôlkárov, budúcich školákov.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 107

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 52
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,500,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

730,00 €

Ipeľské kultúrne a turistické združenie
č.435
94361 Salka
Nové Zámky
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...