Javisko Rodina

Program Hodina deťom 2013_14.ročník »

  Riešený problém: rešpekt k rôznorodosti – prevencia diskriminácie, predsudkov, konfliktov

  Doba realizácie projektu: -

Javisko Rodina je projekt, v ktorom sa stretnú deti a rodičia z rôzneho sociálneho prostredia. Rómske deti zo sociálne vylúčeného sídliska Šobov budú v tvorivých dielňach pripravovať divadelné predstavenie na tému rodinných vzťahov. Bežné deti sa budú stretávať v skupine a rôznymi formami a postupmi pod vedením lektorov rozvíjať hodnoty úcty, skromnosti, tolerancie k odlišnostiam a solidarity. Rodičia "bežných" aj "problémových" detí sa budú trénovať v rodičovských kompetenciách, komunikácii a riešení konfliktov. Všetci spolu sa budú stretávať v priebehu roka na Večeroch s rozprávkarom. Na letnom tábore deti a rodičia spoločne zažijú dobrodružstvo v outdorových aktivitách a na javisku odohrajú nové predstavenie pre ostatných členov svojich rodín.

Projekt nadväzuje na výsledky dvoch samostatných projektov: - projekt Kruhu "Spolu komunikujeme,..." priniesol v rámci aktivity Večerné rodičovské skupiny nové podnety v oblasti rozvoja úcty k druhým, tolerancie k rôznosti a hodnotovej orientácie, komunikácie rodič -dieťa. Chceme zasiahnuť hlbšie zdroje problémov v rodičovskej komunikácii a výchove, venovať sa vzťahom rodičov s deťmi, najmä však vzťahom medzi deťmi navzájom. - projekt ...

Zobraz viac »

Javisko Rodina je projekt, v ktorom sa stretnú deti a rodičia z rôzneho sociálneho prostredia. Rómske deti zo sociálne vylúčeného sídliska Šobov budú v tvorivých dielňach pripravovať divadelné predstavenie na tému rodinných vzťahov. Bežné deti sa budú stretávať v skupine a rôznymi formami a postupmi pod vedením lektorov rozvíjať hodnoty úcty, skromnosti, tolerancie k odlišnostiam a solidarity. Rodičia "bežných" aj "problémových" detí sa budú trénovať v rodičovských kompetenciách, komunikácii a riešení konfliktov. Všetci spolu sa budú stretávať v priebehu roka na Večeroch s rozprávkarom. Na letnom tábore deti a rodičia spoločne zažijú dobrodružstvo v outdorových aktivitách a na javisku odohrajú nové predstavenie pre ostatných členov svojich rodín.

Projekt nadväzuje na výsledky dvoch samostatných projektov: - projekt Kruhu "Spolu komunikujeme,..." priniesol v rámci aktivity Večerné rodičovské skupiny nové podnety v oblasti rozvoja úcty k druhým, tolerancie k rôznosti a hodnotovej orientácie, komunikácie rodič -dieťa. Chceme zasiahnuť hlbšie zdroje problémov v rodičovskej komunikácii a výchove, venovať sa vzťahom rodičov s deťmi, najmä však vzťahom medzi deťmi navzájom. - projekt Šukar-Dživipen aktivistov manželov Koledovcov sa zameriaval na deti na rómskom sídlisku Šobov. V miestnom komunitnom centre sa poskytovala predškolská výchova a organizovali sa voľnočasové aktivity pre deti, celkovo sa zlepšila vzdelanostná úroveň aj zapojenie rómskych detí do aktivít na úprave Šobova. Žiaľ, po zmene vo vedení mesta bolo toto centrum zrušené. V projekte chceme nadviazať na skúsenosti a energiu rómskych aktivistov, ktorí vedia s deťmi efektívne pracovať a vytvoriť tak príležitosti pre záujmovú činnosť rómskych detí.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - v krízovej situácii (Deti od 0 do 15 rokov): 15
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 75
  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 20

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 5
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

4,580,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

1,300,00 €

Kruh
Dolná ružová 22
96901 Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...