Krajina šachových detí

Program Hodina deťom 2013_14.ročník »

  Riešený problém: rešpekt k rôznorodosti – prevencia diskriminácie, predsudkov, konfliktov

  Doba realizácie projektu: -

Šach je šport, v ktorom dokážu vyniknúť rovnako deti intelektovo nadané ako i deti hendikepované, postihnuté akýmkoľvek hendikepom. Pohybovým, rečovým a dokonca v niektorých špeciálnych prípadoch aj mentálnym. Počas nášho účinkovania v regióne, kde sa šach teší dlhoročnej tradícii, sme pracovali s viacerými nadanými deťmi ale aj s hendikepovanými deťmi. Práve tieto deti potrebujú začlenenie do kolektívu ostatných detí a v šachu je to možné. Preto bude v projekte venovaná pozornosť deťom so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami. Úspešný projekt chceme rozšíriť aj do iných častí Slovenska (Južné Slovensko – Lučenec) a prekročiť hranice regiónu. Šach práve takýmto deťom pomôže získať sebavedomie a zvýši ich "sociálne zručnosti". Pri hre sa strácajú akékoľvek rozdiely medzi deťmi. Pri iných druhoch športu hendikepovaní športujú len sami medzi sebou, len zriedkakedy dokážu konkurovať zdravým deťom.

Projekt je pokračovaním veľmi úspešných projektov Šachom prekonávame bariéry (12. ročník HD) a Pri šachu sme všetci rovní (11.ročník HD). Veľmi pochvalne sa vyjadrili o projekte i pedagógovia z internátnej ZŠ v Jamníku. O projekte sa dozvedeli aj iné špeciálne školy, mimo reg ...

Zobraz viac »

Šach je šport, v ktorom dokážu vyniknúť rovnako deti intelektovo nadané ako i deti hendikepované, postihnuté akýmkoľvek hendikepom. Pohybovým, rečovým a dokonca v niektorých špeciálnych prípadoch aj mentálnym. Počas nášho účinkovania v regióne, kde sa šach teší dlhoročnej tradícii, sme pracovali s viacerými nadanými deťmi ale aj s hendikepovanými deťmi. Práve tieto deti potrebujú začlenenie do kolektívu ostatných detí a v šachu je to možné. Preto bude v projekte venovaná pozornosť deťom so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami. Úspešný projekt chceme rozšíriť aj do iných častí Slovenska (Južné Slovensko – Lučenec) a prekročiť hranice regiónu. Šach práve takýmto deťom pomôže získať sebavedomie a zvýši ich "sociálne zručnosti". Pri hre sa strácajú akékoľvek rozdiely medzi deťmi. Pri iných druhoch športu hendikepovaní športujú len sami medzi sebou, len zriedkakedy dokážu konkurovať zdravým deťom.

Projekt je pokračovaním veľmi úspešných projektov Šachom prekonávame bariéry (12. ročník HD) a Pri šachu sme všetci rovní (11.ročník HD). Veľmi pochvalne sa vyjadrili o projekte i pedagógovia z internátnej ZŠ v Jamníku. O projekte sa dozvedeli aj iné špeciálne školy, mimo región Liptova, ktoré prejavili záujem. O projekt prejavilo záujem i združenie telesne postihnutých šachistov SR na čele predsedom Ing. E. Konkoľom. Ambíciou projektu je vytvoriť podmienky v ďalších regiónoch Slovenska, kde sa deti budú učiť tejto kráľovskej hre. Spoločne zdravé deti , telesne postihnuté deti a deti so špeciálne výchovne - vzdelávacími potrebami budú hrať šach. Deti si uvedomia viac svoju hodnotu, presvedčia sa, že môžu súťažiť s ostatnými deťmi ako rovný s rovným.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - so špecifickými potrebami (Deti od 0 do 15 rokov): 60
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 100

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 3
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,500,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

550,00 €

Liptovský šachový zväz
M.M.Hodžu 20
03101 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...