Radosť z pohybu vnútri i vonku

Program Športujem rád a bezpečne 2018 »

  Riešený problém: podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu

  Doba realizácie projektu: -

Za pomoci občianskeho združenia AURO AUtizmus a ROdina a dobrovoľníkov v rámci projektu "Radosť z pohybu vnútri i vonku" vytvoriť interiérový priestor pre radosť z pohybu, kde deti s autizmom spolu so súrodencami, kamarátmi a rodičmi pri hudbe a diaprojekcii budú zapojení do cvičenia. Pre vonkajšiu aktivitu projektu "Radosť z pohybu vnútri i vonku" by sme radi použili špeciálne trojkolesové bicykle. Veľmi si vážime každú pomoc a v mene rodičov a detí Vám ďakujeme.

Občianske združenie AURO AUtizmus a ROdina za pomoci dobrovoľníkov po 2ročných osobných skúsenostiach s terapiou son-rise u rodičov autistického dieťaťa sa rozhodlo pomôcť ostatným rodinám. Ide o prvé takéto miesto na území Slovenska, kde rodičia autistického dieťaťa môžu získať detailné informácie o terapii son-rise. Projekt ,,Radosť z pohybu" priamo nadväzuje na projekt "Môžem pomôžem", ktorého cieľom bolo vytvorenie priestoru pre rodičov a rodičov detí s PAS (porucha autistického spektra). V tejto jednej miestnosti sa konajú workshopy o terapii son-rise, konzultácie s rodičmi a s rodičmi detí s PAS, stretnutia dobrovoľníkov, administratívna a organizačná činnosť. Miestnosť je taktiež využívaná aj na voľnočasové akt ...

Zobraz viac »

Za pomoci občianskeho združenia AURO AUtizmus a ROdina a dobrovoľníkov v rámci projektu "Radosť z pohybu vnútri i vonku" vytvoriť interiérový priestor pre radosť z pohybu, kde deti s autizmom spolu so súrodencami, kamarátmi a rodičmi pri hudbe a diaprojekcii budú zapojení do cvičenia. Pre vonkajšiu aktivitu projektu "Radosť z pohybu vnútri i vonku" by sme radi použili špeciálne trojkolesové bicykle. Veľmi si vážime každú pomoc a v mene rodičov a detí Vám ďakujeme.

Občianske združenie AURO AUtizmus a ROdina za pomoci dobrovoľníkov po 2ročných osobných skúsenostiach s terapiou son-rise u rodičov autistického dieťaťa sa rozhodlo pomôcť ostatným rodinám. Ide o prvé takéto miesto na území Slovenska, kde rodičia autistického dieťaťa môžu získať detailné informácie o terapii son-rise. Projekt ,,Radosť z pohybu" priamo nadväzuje na projekt "Môžem pomôžem", ktorého cieľom bolo vytvorenie priestoru pre rodičov a rodičov detí s PAS (porucha autistického spektra). V tejto jednej miestnosti sa konajú workshopy o terapii son-rise, konzultácie s rodičmi a s rodičmi detí s PAS, stretnutia dobrovoľníkov, administratívna a organizačná činnosť. Miestnosť je taktiež využívaná aj na voľnočasové aktivity pre deti a deti s PAS, dokúpením podlahy a karimatiek by pribudlo aj cvičenie pre deti s autizmom pri hudbe a diaprojekcii, dokúpením trojkolesových bicyklov by pribudli vonkajšie pohybové aktivity.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - so špecifickými potrebami (Deti od 0 do 15 rokov): 3
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 10

  Sekundárna cieľová skupina:

Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,119,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

0,00 €

AURO AUtizmus a ROdina o.z.
Drietoma 272
91303 Drietoma
Trenčín
web
Zobraz viac o organizácii »

Detail realizovanej aktivity

Zobraziť všetky aktivity »

Nové prázdninové využite karimatiek pôvodne slúžiach na interiérové cvičenie pri diaprojekcii, spríjemnili naše prázdninové stanovanie. Ďakujeme

-