"Pomôž mi, aby som to dokázal sám." Montessori herňa Včielka

Program Hodina deťom 2015_16.ročník »

  Riešený problém: rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja pre prevenciu negatívnych javov

  Doba realizácie projektu: -

V Materskom centre Píšťalka bola zriadená montessori herňa Včielka s cieľom ponúknuť deťom a ich rodičom nové aktivity a spôsob trávenia voľného času založené na montessori princípoch. Teraz chceme dať viac príležitostí rodičom hrať sa s deťmi novým kreatívnym spôsobom, naučiť sa vidieť svet ich očami a získať inšpiráciu pre aktivity a hry na doma. Taktiež pomôcť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, podporiť ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k okoliu. Prostredníctvom predkladaného projektu plánujeme rozšíriť aktivity bežného života o špecifické montessori didaktické pomôcky, a to nielen pre deti predškolského veku, ale aj pre bábätká (od 6-15 mesiacov), a tiež zorganizovať víkendové montessori dni na zaujímavé témy.

Týmto projektom chceme nadviazať na už začaté montessori aktivity v našom materskom centre (MC), rozšíriť ich a zdokonaliť aj po odbornej stránke. Plánujeme ich doplniť o montessori aktivity cielene zamerané na senzitívne obdobia bábätiek (dojčiat vo veku od 6 - 15 mesiacov), a detí v období preškolského veku (5 - 6 rokov). Pre staršie deti budeme okrem pravid ...

Zobraz viac »

V Materskom centre Píšťalka bola zriadená montessori herňa Včielka s cieľom ponúknuť deťom a ich rodičom nové aktivity a spôsob trávenia voľného času založené na montessori princípoch. Teraz chceme dať viac príležitostí rodičom hrať sa s deťmi novým kreatívnym spôsobom, naučiť sa vidieť svet ich očami a získať inšpiráciu pre aktivity a hry na doma. Taktiež pomôcť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, podporiť ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k okoliu. Prostredníctvom predkladaného projektu plánujeme rozšíriť aktivity bežného života o špecifické montessori didaktické pomôcky, a to nielen pre deti predškolského veku, ale aj pre bábätká (od 6-15 mesiacov), a tiež zorganizovať víkendové montessori dni na zaujímavé témy.

Týmto projektom chceme nadviazať na už začaté montessori aktivity v našom materskom centre (MC), rozšíriť ich a zdokonaliť aj po odbornej stránke. Plánujeme ich doplniť o montessori aktivity cielene zamerané na senzitívne obdobia bábätiek (dojčiat vo veku od 6 - 15 mesiacov), a detí v období preškolského veku (5 - 6 rokov). Pre staršie deti budeme okrem pravidelne otvorenej montessori herne organizovať aj víkendové montessori dopoludnia. Prostredníctvom Rodičovskej debatky priblížime montessori princípy aj rodičom, a tiež si vyrobíme pomôcky inšpirované touto pedagogikou.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 10
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 15
  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 10

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 20
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,252,59 €

vlastné zdroje z organizácie:

562,41 €

Materské centrum Píšťalka
Nemocničná 1946/35
02601 Dolný Kubín
Dolný Kubín
web
Zobraz viac o organizácii »

Detail realizovanej aktivity

Zobraziť všetky aktivity »

V montessori herničke sme sa učili rolovať koberčeky. Najskôr to najmenšie deti robia s pomocou dospelého. Rolovaním koberčeka si deti precvičujú zápästie - uvoľňujú ci ho pri rolovaní, čo ma pozitívny vplyv na písanie (deti potom nemajú "tvrdú" ruku). Pri aktivitách, kde používajú obe ruky, si prepájajú synapsami obe hemisféry. Tie menšie si užili bazén s loptami, uspokojovali celotelové vnímanie. Táto hernička bola zrealizovaná o týždeň skôr (8.12.2015).